Program

VILL DU UTVECKLA DINA INRE FÖRMÅGOR?
Det här är en unik möjlighet att komma i kontakt med sig själv, sin spiritualitet/andlighet, att utveckla sina inre förmågor. Det är befriande och ger klarhet. Ett klart sinne.

VÅRA INRE FÖRMÅGOR
De kallas ibland ”vårt sjätte sinne”. På engelska kallas det ”mind” till skillnad från ”the five senses”. På svenska saknar vi ett ord för detta, vårt allra viktigaste. Vi talar om ”våra fem sinnen”, men ”mind” har inget eget ord. Därför kallas det vårt ”sjätte sinne”.

Detta vårt ”sjätte sinne” kan beskrivas som
MINNE, VILJA, FANTASI, INTUITION, FÖRNUFT samt PERCEPTION.
Vi utforskar, leker och tränar upp dessa förmågor tillsammans med våra fem sinnen
SYN, HÖRSEL, SMAK, LUKT OCH KÄNSEL.

MINNE
När vi anstränger oss, har vi ofta svårt att minnas, att komma ihåg, att erinra oss. Det finns olika sätt att utveckla sitt minne. Det finns många som har skrivit böcker om detta, men det vi lär ut här, har vi inte sett något om i några böcker ännu.

VILJA
Försök övertyga någon med stark viljekraft att ändra uppfattning … Viljan en inre förmåga som hör till vårt inre guidnings-system och som visar korrekt väg. Det är viktigt att förstå varifrån viljan kommer, hur man kan använda den för att få ut mesta möjliga för sig själv och i samspelet med andra.

FANTASI
Vår föreställningsförmåga, skapandekraft, uppfinningsrikedom som ibland även (nedsättande) kallas inbillning och relaterat till nyfikenhet, passion, är något vi använder när vi visualiserar och medvetet skapar vårt liv så som vi vill ha det.

INTUITION
Ibland beskriven som ”vår känsla för feeling”. Detta är vad vi känner på oss som inte är kopplat till våra yttre sinnen. Vi använder alla vår intuition. Här får du veta mer om den för att bli ännu mer medvetet medveten.

FÖRNUFT
Hur vi logiskt resonerar, söker och finner anledningar, grunder, orsaker, motiv, avsikter. Vårt beteende är inte alltid logiskt eller förnuftigt.

PERCEPTION
Förnimmelse, varseblivning som grundas på obeservationsförmåga. Detta är grund för vårt beslutsfattande.

PROGRAMPUNKTER MED ANITA
Här kommer en lista med tänkbara inslag under din vistelse. Låt oss få veta vad du är mest intresserad av, så anpassar vi programmet efter önskemålen.

 • Äta en måltid utan att titta
 • Se, höra, lukta, känna och smaka på naturen samt titta på den och se
 • Träna kroppen till att vakna en exakt tid utan väckarklocka
 • Känna på sig vad som ska hända
 • Rytmer påverkar vår kropp – intuitiv rörelse till musik
 • Smaka och lyssna på färgkulörer – den universella färgskalan
 • Helig geometri – var den finns och får oss att må bra
 • Navigera med din inre kompass
 • Förstå dina känslor – tolkning och byte av riktning
 • Få mer tillgång till din fantasi
 • Hur elitidrottare använder sitt undermedvetna sinne
 • Tankeöverföring
 • Besök hos lokala fruktmarknaden: vi aktiverar alla sinnen
 • Vi känner på det osynliga
 • Vårt eget guidningssystem, vår inre kompass
 • Aktivering av nervändar i handflator och fotsulor
 • Lär dig att styra dina egna tankar
 • Universums lagar – hur kan vi dra fördel av dem?
 • Minnas det vi har hört
 • Hur dofter signalerar och påverkar vårt beteende
 • Affirmationer: Vad är det och hur fungerar de?
 • Det osynliga: Varför kan vi inte se det?
 • Hitta saker som är borttappade
 • Att med ögonen se ljud på olika sätt
 • Förbättra minnet med hjälp av dofter
 • Att vara på sin vakt: När man behöver höja garden?
 • Ta tillbaka makten över dina sinnen
 • Naturens kittlingar: Hur huden upplever naturen
 • Att hitta rätt väg utan GPS, karta eller kompass
 • Vad är energi? Hur fungerar universum?
 • Se och känna musik
 • Hur reklam påverkar vårt undermedvetna
 • Barfotapromenad på stranden
 • Hur man kommunicerar med djur
 • Oljud: Ljudvibrationer som är skadliga
 • Sanningen: Är den subjektiv eller objektiv?
 • Se med förbundna ögon
 • Ljud som står i harmoni med vår fysiska kropp
 • Det osynliga: Varför kan vi inte se det?
 • Hur vi vet när någon talar sanning eller ej och varför
 • Dofter med förbundna ögon
 • Hälsosamma hjärnvågor: njutning och naturlig läkning
 • Hur vi undviker att bli påverkade utan vår vetskap
 • Se musik och känna den
 • ASMR – viskningar, en orgasmisk upplevelse från huvudet
 • Hur man kan känna i sin kropp att någon har ändrat sig
 • Kanalisering: Att komma i kontakt med sig själv och universum
 • Det inre seendet: Att se vad som händer på en avlägsen plats
 • Beslutsfattande: Fatta klara beslut enkelt och snabbt

Start typing and press Enter to search