Program

WOULD YOU LIKE TO  DEVELOP YOUR INNER FACULTIES?
This is a unique chance to get in touch with yourself,  spirituality, develop your inner faculties. It is freeing and give clarity. A clear mind.

OUR INNER FACULTIES 
Sometimes they are called ”our sixth sense”. Apart from our five senses, this is covers quite a lot:
MEMORY, WILL, IMAGINATION, INTUITION, REASON and PERCEPTION. 
We explore, play and develop these abilities along with our five senses

SIGHT, HEARING, TASTE, SMELL and TOUCH.

MEMORY
When we strain, we often have difficulties to remember, to recall. There are different ways of elaborating the memory. There are many books written about this, but what we teach here, we have not seen in a book yet.

WILL
Try to convince someone with strong willpower to change opinion … The will is an inner faculty that belongs to our inner guiding system and shows us the correct path. It is important to understand where our will comes, how you can use it to benefit as much as possible for your self and in collaboration with others.

FANTASI
Vår föreställningsförmåga, skapandekraft, uppfinningsrikedom som ibland även (nedsättande) kallas inbillning och relaterat till nyfikenhet, passion, är något vi använder när vi visualiserar och medvetet skapar vårt liv så som vi vill ha det.

INTUITION
Ibland beskriven som ”vår känsla för feeling”. Detta är vad vi känner på oss som inte är kopplat till våra yttre sinnen. Vi använder alla vår intuition. Här får du veta mer om den för att bli ännu mer medvetet medveten.

FÖRNUFT
Hur vi logiskt resonerar, söker och finner anledningar, grunder, orsaker, motiv, avsikter. Vårt beteende är inte alltid logiskt eller förnuftigt.

PERCEPTION
Förnimmelse, varseblivning som grundas på obeservationsförmåga. Detta är grund för vårt beslutsfattande.

PROGRAM ITEMS WITH ANITA

Here you can find a list with possible features during your stay. Let us know what you are interested in, and we will adjust the program according to your requirements.

 • Äta en måltid utan att titta
 • Se, höra, lukta, känna och smaka på naturen samt titta på den och se
 • Träna kroppen till att vakna en exakt tid utan väckarklocka
 • Känna på sig vad som ska hända
 • Rytmer påverkar vår kropp – intuitiv rörelse till musik
 • Smaka och lyssna på färgkulörer – den universella färgskalan
 • Helig geometri – var den finns och får oss att må bra
 • Navigera med din inre kompass
 • Förstå dina känslor – tolkning och byte av riktning
 • Få mer tillgång till din fantasi
 • Hur elitidrottare använder sitt undermedvetna sinne
 • Tankeöverföring
 • Besök hos lokala fruktmarknaden: vi aktiverar alla sinnen
 • Vi känner på det osynliga
 • Vårt eget guidningssystem, vår inre kompass
 • Aktivering av nervändar i handflator och fotsulor
 • Lär dig att styra dina egna tankar
 • Universums lagar – hur kan vi dra fördel av dem?
 • Minnas det vi har hört
 • Hur dofter signalerar och påverkar vårt beteende
 • Affirmationer: Vad är det och hur fungerar de?
 • Det osynliga: Varför kan vi inte se det?
 • Hitta saker som är borttappade
 • Att med ögonen se ljud på olika sätt
 • Förbättra minnet med hjälp av dofter
 • Att vara på sin vakt: När man behöver höja garden?
 • Nikola Tesla: Vad höll han på med?
 • Ta tillbaka makten över dina sinnen
 • Naturens kittlingar: Hur huden upplever naturen
 • Att hitta rätt väg utan GPS, karta eller kompass
 • Vad är energi? Hur fungerar universum?
 • Se och känna musik
 • Hur reklam påverkar vårt undermedvetna
 • Barfotapromenad på stranden
 • Hur man kommunicerar med djur
 • Oljud: Ljudvibrationer som är skadliga
 • Sanningen: Är den subjektiv eller objektiv?
 • Se med förbundna ögon
 • Ljud som står i harmoni med vår fysiska kropp
 • Det osynliga: Varför kan vi inte se det?
 • Hur vi vet när någon talar sanning eller ej och varför
 • Dofter med förbundna ögon
 • Hälsosamma hjärnvågor: njutning och naturlig läkning
 • Hur vi undviker att bli påverkade utan vår vetskap
 • Se musik och känna den
 • ASMR – viskningar, en orgasmisk upplevelse från huvudet
 • Hur man kan känna i sin kropp att någon har ändrat sig
 • Trolleri: Något av det magikerna aldrig får avslöja
 • Kanalisering: Att komma i kontakt med sig själv och universum
 • Det inre seendet: Att se vad som händer på en avlägsen plats
 • Beslutsfattande: Fatta klara beslut enkelt och snabbt

Start typing and press Enter to search