Klarhetskompassen

KLARA MÅL OCH RÄTT RIKTNING
Nästan överallt i samhället, i skolan och på jobbet får vi lära oss fel strategier och metoder för att sätta mål. För att kunna klargöra och definiera våra mål på ett korrekt sätt, behöver vi veta några saker. Vi behöver veta hur  vårt sinne fungerar samt behärska “den kreativa tankeprocessen”. Hur vårt sinne fungerar kan vi ibland få lära oss något om, men tyvärr är det mycket desinformation som presenteras oss, och som snarare stjälper än hjälper.

En viss hjälp har vi kanske fått, men det mesta saknas. Det finns så mycket mer. När man “låser upp dörrarna” HÄLSA, RELATIONER och EKONOMI med HUVUDNYCKELN i sin hand blir man väldigt förvånad över att det är så oerhört mycket kunskap, vishet och möjligheter som finns. Man undrar varför vi inte har fått lära oss detta förut. Har nyckeln varit gömd?

Här får du karta och kompass och verifierar sedan själv varje steg. Du kommer att märka att när du använder kompassen är det din egen inre kompass, som visar vägen och ger dig klartecken. När du har kunskapen på plats i teorin samt har färdigheterna, dvs klarar att tillämpa den, har du HUVUDNYCKELN med vilken du kan låsa upp alla dörrar.

Klarhetskompassen

KLARHETSKOMPASSEN
representerar helheten och varje liten del i vårt liv. Den är uppdelad i tre huvudsakliga block bestående av HÄLSA, RELATIONER och EKONOMI. Det handlar om “hälsosam hälsa”, “hälsosamma relationer” och “hälsosam ekonomi”, som var och en själv definierar.

Varje block har i sin tur fyra bitar som kommer i logisk ordning. Klarhetskompassen är skalbar. Detta innebär att den går att använda enkelt och översiktligt på ytan, och det är så man startar. Därefter arbetar man med fördel på djupet. Klarhetskompassen hjälper dig att ta ut önskad riktning inom varje fokusområde i ditt liv. Den kommer att finnas som utbildning och app och vi kommer att erbjuda gruppsessioner, men under ett initialskede finns möjlighet att boka individuell här.

Klarhetskompassen

Start typing and press Enter to search